Auxiliar de Algebra si Geometrie pentru clasa a VII-a semestrul II

Auxiliar de Algebra si Geometrie pentru clasa a VII-a semestrul II

In stoc

 9.75 RON15.00 RON -35%

 • CUPRINS
 • L G E B R A
 • CAPITOLUL IV. CALCUL ALGEBRIC
 • IV.1 Calcule cu numere reale reprezentate prin litere.
 • Reducerea termenilor asemenea. Adunarea si scaderea numerelor reale reprezentate prin litere
 • IV.2 Inmultirea si impartirea numerelor reale reprezentate prin litere
 • IV.3 Ridicarea la putere cu exponent intreg a numerelor reale reprezentate prin litere. Reguli de calcul cu puteri
 • Test 1
 • IV.4 Formule de calcul prescurtat
 • IV.4.1 Patratul sumei a doi termeni
 • IV.4.2 Produsul sumei cu diferenta
 • IV.5 Descompunerea in factori utilizand reguli de calcul in ?
 • IV.5.1 Metoda factorul comun si gruparea termenilor
 • IV.5.2 Metoda descompunerii diferentei de patrate
 • IV.5.3 Metoda restrangerii ca patrat
 • IV.5.4 Metode combinate
 • IV.5.5 Probleme aplicative
 • IV.6 Ecuatii de forma x2 = a, unde a ? ?
 • Test 2
 • CAPITOLUL V. ECUATII SI INECUATII
 • V.1 Proprietati ale relatiei de egalitate in multimea numerelor reale.
 • Ecuatii de forma ax + b = 0, a, b ? ?; multimea solutiilor unei ecuatii; ecuatii echivalente
 • V.2 Proprietati ale relatiei de inegalitate "="
 • pe multimea numerelor reale
 • V.3 Inecuatii de forma ax + b > 0, (<, =, =), a, b ? ?, cu x in ?
 • V.4 Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor si al inecuatiilor
 • Test 3
 • Test 4
 • CAPITOLUL VI. ELEMENTE DE ORGANIZARE A DATELOR
 • VI.1 Produsul cartezian a doua multimi nevide. Reprezentarea intr-un sistem de axe perpendiculare (ortogonale) a unor perechi de numere intregi
 • VI.2 Reprezentarea punctelor in plan cu ajutorul sistemului de axe perpendiculare; distanta dintre doua puncte din plan
 • VI.3 Reprezentarea si interpretarea unor dependente functionale prin tabele, diagrame si grafice
 • VI.4 Probabilitatea realizarii unor evenimente
 • Test 5
 • GEOMETRIE
 • CAPITOLUL IV. ASEMANAREA TRIUNGHIURILOR
 • IV.7 Triunghiuri asemenea
 • IV.8 Teorema fundamentala a asemanarii
 • IV.9 Criterii de asemanare a triunghiurilor
 • Test 6
 • CAPITOLUL V. RELATII METRICE IN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC
 • V.1 Proiectii ortogonale pe o dreapta
 • V.2 Teorema inaltimii
 • V.3 Teorema catetei
 • V.4 Teorema lui Pitagora
 • V.5 Teorema reciproca a teoremei lui Pitagora
 • Test 7
 • CAPITOLUL VI. ELEMENTE DE TRIGONOMETRIE
 • VI.1 Notiuni de trigonometrie in triunghiul dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta si cotangenta unui unghi ascutit
 • VI.2 Rezolvarea triunghiului dreptunghic
 • Test 8
 • VI.3 Aria triunghiului si aria patrulaterului
 • Test 9
 • CAPITOLUL VII. CERCUL
 • VII.1 Cercul: definitie; elemente in cerc: centru, raza, coarda, diametru, arc; interior; exterior; discul
 • VII.2 Unghi la centru; masura arcelor; arce congruente.
 • VII.3 Coarde si arce in cerc; diametrul perpendicular pe o coarda; arce cuprinse intre coarde paralele; coarde egal departate de centru
 • VII.4 Unghi inscris in cerc; triunghi inscris in cerc
 • VII.5 Pozitiile relative ale unei drepte fata de un cerc; tangente dintr-un punct exterior la un cerc; triunghi circumscris unui cerc
 • CAPITOLUL VIII. POLIGOANE REGULATE
 • VIII.1 Poligoane regulate
 • VIII.2 Lungimea cercului si aria discului
 • Test 10
 • CAPITOLUL IX. RECAPITULARE PENTRU TEZA
 • VARIANTE DE SUBIECTE PENTRU LUCRAREA SCRISA PE SEMESTRUL AL II-LEA
 • Testele 11 - 20
 • CAPITOLUL X. RECAPITULARE FINALA
 • REZULTATE, INDICATII SI SOLUTII
 • BIBLIOGRAFIE

Review-uri: 0