Probleme de pivotare

Probleme de pivotare

In stoc

30.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
Multe lucruri încep ca o glumă; treptat, zâmbetul exterior se adânceşte şi gluma devine joacă destinsă. Jocul se îndârjeşte, acaparează colegi şi nopţi de lucru. Fosta glumă devine ţel prioritar şi nu se ostoieşte până nu ajunge la împlinire. Poate nici atunci, căci rare sunt împlinirile totale. Aşa a început şi această carte. Mai cu prelegeri pentru ?olimpici? (mai copţi sau mai tinerei), mai cu problemuţe de concursuri urmate de discuţii dojenitoare. Autorii îşi amintesc cu afecţiune de un ?mânz? care a încercat să priceapă problema decupând un triunghi dintr-o ?ciornă? şi plimbându-i colţurile pe conturul unui triunghi desenat apăsat. Nu are importanţă că nu a prea adunat astfel puncte. Poate îi şoptise cândva cineva, dar mai bine credem că mintea lui ascuţită şi iscoditoare l-a îndemnat să crediteze că geometria începe experimental.
Autorii au tăifăsuit atunci zâmbind. Par a fi puţini paşii trebuitori pentru a înţelege operaţiile de ?pivotare?. Numai că, pentru aceşti paşi de dans, nu prea sunt cărţi care să preia sarcina de a antrena. Unii ?olimpici în devenire? (mai iscusiţi sau doar mai dârji ca alţii) au lăsat problemuţa şi dojenile să se matureze undeva în adânc şi apoi au asistat la încolţiri, înmuguriri, înfloriri şi fructificări personale. Când au ajuns la înţelegere, ne-am cam lămurit şi noi: tema pivotare este relativ simplă când ştii multă geometrie adevărată.
Gluma de la care au pornit autorii s-ar cam putea formula: hai să ţinem un pic de mânuţe pe cei doritori să facă primi paşi spre această temă. Gluma derulându-se, a cam devenit clar (pentru autori) că nu este o treabă atât de simplă cu a ridica de pe jos o hârtie pe care să scrie ?unde se ascunde comoara?. Pentru a ajunge la ?comoară? trebuie ştiută destulă geometrie adevărată. Deci nu gândiţi reprize succesive (întâi experimental, apoi teoretic), ci îmbinări continue, din ce în ce mai profunde.
Aşa au crescut foile cărţii înmănuncheate ?la cotor? dar libere pentru răsfoiri sincrone cu lămuriri personale.
Ar cam trebui acum să spunem ce foloase va aduce cartea unui cititor. Nu minţim: nu prea îl ajută la nimic; nici note mari la clasă şi nici la bac. Performanţele olimpice cresc încet şi mai mult din vlagă mintală proprie decât din tociri. Cartea este concepută ca o recreaţie; mare cât o vacanţă mică. (Profii spun că recreaţiile şi vacanţele nu îi ajută pe elevi, ci îi deconcentrează; oare şi elevii cred aşa?) Nu gândim înviorări fizice, dar sperăm în satisfacţiile unui zbor matinal de ciocârlie.
Am acordat multă atenţie problemelor. (Unii vor afirma că prea multă.) Nu desconsiderăm teoria nici când este făcută ?pentru sine? dar, când este posibil să-i evidenţiem utilitatea, nu are rost să renunţăm la asta. Problemele sunt importante şi atunci când ?se nasc? şi atunci când ne depărtează de mentalităţi de papagal, înlocuind memorări mecanice prin căutări independente. O teorie este bună atunci când ajută la abordări de problematici noi şi, mai ales, când prilejuieşte bune evoluţii ale gândirii iscoditoare, creatoare, curajoase.
Insistăm pe un detaliu. Ideea ?mânzului? cu caracterul incipient experimental al geometriei a înălţat relevanţa figurilor din text. Unul dintre autori a creditat ?rigla şi compasul? pentru a moşi cu dragoste figurile. Celălalt a creditat calculatorul şi programe de tip Corel sau Sketchpad pentru a convinge figurile să intre cuminţi în text.
Alt detaliu. Să nu îşi închipuie cineva că va fi remorcat automat de carte spre nişte culmi cu belvederi. Nu are rost să stea inactiv şi să se lase remorcat! Nu prea este suficient nici tipul de efort cu care l-a cam obişnuit şcoala: memorez câte ceva şi îmi va fi de ajuns. Am tot inserat pauze pentru fortificare intelectuală, prescurtat PFI-uri. Căutaţi singuri răspunsuri şi argumente! Nu aşteptaţi să vă fie servite! Nu găsitul este cel care vă îmbogăţeşte (spiritual), ci căutatul vă face maturi, puternici, conştienţi.
Succes!

Review-uri: 0