Matematica ... in viata noastra

Matematica ... in viata noastra - Culegere de exerctii si probleme de matematica pentru gimnaziu, tip PISA cu aplicatii in viata noastra

In stoc

12.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
Culegere de exerctii si probleme de matematica pentru gimnaziu, tip PISA cu aplicatii in viata noastra
Se poate afirma că, dintotdeauna, matematica face parte din ambianţa economică, socială şi culturală a omului; de aici derivă responsabilitatea crescândă a tuturor factorilor implicaţi faţă de învăţământul matematic.
Preluarea cunoştinţelor matematice în mod formal, pentru efectuarea de operaţii sau rezolvarea unor probleme de tip abstract, este, evident, insuficientă.
Identificarea problemelor puse de practică este dificilă, întrucât acestea sunt marcate de numeroase informaţii neesenţiale. Predarea/învăţarea numai în limbaj formal nu ne ajută la eliminarea acestui tip de informaţie. Aplicaţiile practice ale matematicii vin să susţină cu un real succes procesul de învăţare eficientă, garantând înţelegerea raţionamentelor matematice prin stimularea gândirii logice, făcând apel la cunoştinţele teoretice şi formând o serie de abilităţi necesare înţelegerii fenomenelor din jurul nostru.
Din aceste motive, modelarea matematică trebuie să fie însuşită prin învăţământ, la toate nivelele, pentru a oferi elevilor cunoştinţe utilizabile în viaţa de zi cu zi.
Învăţământul preuniversitar matematic trebuie să-şi reorganizeze programele pentru a putea cuprinde atât situaţii inspirate din viaţa de toate zilele cât şi din alte discipline şcolare, deci un învăţământ interdisciplinar. Aceste modificări trebuie să fie urmate şi de includerea în evaluare a unor probleme de tip complex, nematematice dar care se pot matematiza.
Culegerea de faţă constituie un prim pas în realizarea acestor deziderate. Exerciţiile şi problemele prezentate sunt dedicate, în principal, elevilor din ciclul gimnazial.
Ele sunt utile în dezvoltarea capacităţii de a identifica şi de a înţelege rolul pe care îl joacă matematica în lume, de a face judecăţi bine fundamentate, de a utiliza şi de a angaja matematica în moduri care răspund nevoilor vieţii individului.

Review-uri: 0