Evaluarea Nationala 2015. Limba si Literatura Romana

Evaluarea Nationala 2015. Limba si Literatura Romana

In stoc

16.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
CITESTE CATEVA PAGINI


Se livreaza in limita stocului disponibil. Nu se cumuleaza cu reducerile generale.

Lucrarea de faţă are ca scop principal atingerea competenţelor, vizate de Programa pentru Evaluarea Naţională, fiecăreia dintre acestea fiindu-i destinat un capitol special.
Astfel, Capitolul I are drept obiectiv formarea competenţei de înţelegere a unui text literar sau nonliterar şi de identificare a valorilor etice şi culturale într un text, exprimându ţi impresiile şi preferinţele.
Capitolul al II-lea propune sarcini diverse pentru formarea competenţei de redactare a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structura textului, articol, ştire etc.) şi a unor texte argumentative.
În Capitolul al III-lea, rezolvarea exerciţiilor te va ajuta să-ţi formezi competenţa de sesizare a corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi a punctuaţiei.
În sfârşit, Capitolul al IV-lea vizează evaluarea competenţelor, formate în capitolele anterioare, de receptare a mesajului scris, din textele literare şi nonliterare, şi de exprimare scrisă/ de utilizare corectă şi adecvată a limbii române în redactarea de mesaje scrise.
Testele din capitolul al IV-lea au fost structurate potrivit modelelor publicate pe site-ul MEN. Vei găsi în acest capitol subiectele din concurs din anii trecuţi, modelele oferite de Serviciul Naţional de Evaluare, dar şi un set de teste concepute după aceeaşi structură şi respectând programa din acest an. Prin testele acestea vei putea să verifici în ce măsură ai dobândit anumite capacităţi şi deprinderi, putând să revii la capitolele anterioare pentru a-ţi perfecţiona competenţele.
Răspunsurile reprezintă repere de la care tu poţi să porneşti în rezolvare, dar îţi oferă şi posibilitatea de a te autoevalua.
Indiferent de forma pe care o vei alege spre a recapitula materia claselor V-VIII – individuală sau la clasă – această carte îţi va fi un util şi plăcut ghid, care te va ajuta să spulberi emoţiile, fiindcă urmându-l vei putea spune: ACUM ŞTIU!
 • Cuprins
 • ARGUMENT
 • PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ-2015
 • CALENDARUL EVALUĂRII NAŢIONALE 2015
 • CAPITOLUL I – RECEPTAREA TEXTULUI LITERAR / NONLITERAR
 • TEXTUL LITERAR CULT
 • Opera narativă
 • Structura operei literare
 • Moduri de expunere
 • Naraţiunea
 • Descrierea
 • Dialogul
 • Îmbinarea modurilor de expunere
 • Structura operei literare epice. Inserţia.Înlănţuirea. Alternanţa
 • Construcţia personajului 20
 • Specii epice culte
 • Schiţa
 • Nuvela
 • Schiţa şi Nuvela
 • Fabula (I)
 • Fabula. Alegoria (II)
 • Romanul
 • Opera lirică – trăsături generale
 • Metafora
 • Valoarea artistică a sunetelor
 • Interogaţia retorică
 • Invocaţia
 • Specii lirice
 • Pastelul (I)
 • Pastelul (II)
 • Opera dramatică
 • TEXTUL LITERAR POPULAR
 • Specii epice populare
 • Basmul popular
 • Balada populară
 • Doina populară
 • TEXTUL NONLITERAR
 • Textul nonliterar – Trăsături
 • Textul jurnalistic
 • Articolul de ziar / de revistă
 • Textul argumentativ
 • CAPITOLUL al II-lea – SCRIEREA DESPRE TEXTUL LITERAR / NONLITERAR
 • Realizarea planului unui eseu/ a unui eseu
 • Schiţa
 • Realizarea unui eseu după un plan sugerat. Compunerea de argumentare/ încadrare în genul/specia corespunzătoare
 • Opera lirică
 • Opera narativă
 • Opera dramatică
 • Nuvela
 • Pastelul
 • Fabul
 • Basmu
 • Schiţ
 • Romanul
 • Doina populară
 • Balada populară
 • Realizarea rezumatului unei opere literare sau nonliterare
 • Caracterizarea personajelor
 • Structura textului argumentativ
 • Redactarea unui articol de ziar/de revistă
 • Redactarea ştirii
 • CAPITOLUL al III-lea – FOLOSIREA CORECTĂ A LIMBII ROMÂNE
 • VOCABULAR
 • FONETICA
 • VERBUL
 • SUBSTANTIVUL. ARTICOLUL
 • ADJECTIVUL
 • PRONUMELE
 • NUMERALUL
 • PĂRŢILE DE VORBIRE NEFLEXIBILE
 • PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE
 • SINTAXA FRAZEI
 • Propoziţia predicativă
 • Propoziţia subiectivă
 • Propoziţia atributivă
 • Completiva directă. Completiva indirectă
 • Propoziţiile circumstanţiale de loc, de timp şi de mod
 • Propoziţia subordonată cauzală
 • Propoziţia subordonată circumstanţială de scop
 • Propoziţia subordonată condiţională
 • Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă
 • Propoziţia subordonată circumstanţială consecutivă
 • ORTOGRAFIE ŞI PUNCTUAŢIE
 • CAPITOLUL AL IV-LEA – MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ
 • VARIANTE DIN CONCURS, MODELE OFERITE DE MINISTERUL EDUCAŢIEI (2010 – 2014)
 • Testele 1 – 41
 • RĂSPUNSURI
 • BIBLIOGRAFIE

Review-uri: 0