Ne pregatim pentru evaluare - clasa a III-a. Teste pentru evaluarea finala clasa a III-a

Ne pregatim pentru evaluare - clasa a III-a. Teste pentru evaluarea finala clasa a III-a

In stoc

15.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
Ne pregatim pentru evaluare - clasa a III-a. Teste pentru evaluarea finala clasa a III-a. Teste pentru evaluarea initiala clasa a IV-a

Verificarea si aprecierea rezultatelor scolare se realizeaza in situatii si forme variate, utilizandu-se metode, mijloace variate si tehnici multiple. Ca si examinarile orale, probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de scolaritate si la marea majoritatea disciplinelor de invatamant. Testul reprezinta principalul mijloc de obtinere a unor date relevante referitoare la performantele elevilor.
Caietul prezent cuprinde recapitularea materiei prevazuta in curricum-ul national, clasa a III-a, pe unitati de invatare, la disciplinele: limba romana, matematica, stiinte si teste de evaluare finala. Sarcinile de lucru propuse vizeaza atat obiective care se pot realiza prin munca independenta, cat si prin lucrul efectiv la clasa, contribuind la ridicarea nivelului de pregatire al elevilor, la orientarea lor in dobandirea si consolidarea deprinderilor de invatare, autocontrol, perseverenta. Testele finale propuse pentru clasa a III-a pot fi lucrate de elevi si in scopul pregatirii pentru evaluarea initiala de la inceputul clasei a IV-a.

 • CUPRINS
 • PREFATA ... 3
 • LIMBA SI LITERATURA ROMANA ... 4
 • I. FORMAREA CAPACITATII DE LECTURA/CITIRE ... 4
 • CARTEA ... 4
 • FRAM, URSUL POLAR ... 5
 • TEXTUL IN VERSURI ... 8
 • VARA ... 8
 • TEXTUL NONLITERAR ... 11
 • FELICITAREA. INVITAtIA ... 11
 • RECLAMA ... 13
 • ARTICOLUL ... 14
 • CARTEA POSTALa ... 14
 • II. FORMAREA CAPACITATII DE COMUNICARE ... 15
 • COMUNICAREA ORALAA. DIALOGUL ... 15
 • COMUNICAREA NONVERBALA ... 17
 • COMPUNEREA ... 18
 • COMPUNERE DUPA UN PLAN DE IDEI ... 19
 • COMPUNERE CU INCEPUT DAT ... 20
 • COMPUNERE PE BAZA UNOR CUVINTE DE SPRIJIN ... 21
 • ORTOGRAFIA sI PUNCTUAtIA ... 21
 • III. ELEMENTE DE CONSTRUCtIE A COMUNICaRII ... 24
 • CUVaNTUL ... 24
 • CUVINTE CU ACELAsI iNtELES ... 24
 • CUVINTE CU iNtELES OPUS ... 25
 • SILABA. SUNETUL sI LITERA ... 28
 • IV. MORFOLOGIA ... 30
 • CUVaNTUL ? PARTE DE VORBIRE ... 30
 • SUBSTANTIVUL ... 30
 • ADJECTIVUL ... 31
 • PRONUMELE ... 35
 • NUMERALUL ... 37
 • VERBUL ... 39
 • V. SINTAXA ... 41
 • CUVaNTUL ? PARTE DE PROPOZItIE ... 41
 • PREDICATUL ... 42
 • SUBIECTUL ... 43
 • PROPOZItIA SIMPLa. PROPOZItIA DEZVOLTATa ... 46
 • PaRtI SECUNDARE DE PROPOZItIE 46
 • VI. MODELE DE PROBE DE EVALUARE ... 49
 • MATEMATICa ... 56
 • CAPITOLUL I. NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1000 ... 56
 • CAPITOLUL II. NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 1000000 ... 59
 • CAPITOLUL III. iNMULtIREA sI iMPaRtIREA NUMERELOR NATURALE MAI MICI CA 100 ... 62
 • CAPITOLUL IV. iNMULtIREA sI iMPaRtIREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 1000 ... 66
 • CAPITOLUL V. ELEMENTE DE GEOMETRIE. UNITatI DE MaSURa ... 75
 • Sa NE AMUZaM CU REBUSURI MATEMATICE ... 75
 • CAPITOLUL VI. MODELE DE TESTE FINALE CLASA A III-A. MODELE DE TESTE INItIALE CLASA A IV-A ... 81
 • sTIINtE ALE NATURII ... 89
 • UNITATEA DE iNVatARE ? CORPURI ... 89
 • UNITATEA DE iNVatARE ? PLANTELE ... 91
 • UNITATEA DE iNVatARE ? ANIMALELE ... 93
 • UNITATEA DE iNVatARE ? CORPUL OMENESC ... 95
 • UNITATEA DE iNVatARE ? SOARELE. ANOTIMPURILE. CIRCUITUL APEI iN NATURa ... 97
 • UNITATEA DE iNVatARE ? PROTEJAREA MEDIULUI ... 99
 • MODELE DE TESTE FINALE CLASA A III-A ... 100
 • BIBLIOGRAFIE ... 103

Review-uri: 0