Auxiliar de Aritmetica pentru clasa a V-a semestrul II

Auxiliar de Aritmetica pentru clasa a V-a semestrul II

In stoc

 9.75 RON15.00 RON -35%

 • CUPRINS
 • Capitolul III. NUMERE RATIONALE MAI MARI SAU EGALE CU 0, ?+. FRACTII ORDINARE
 • III.1. Fractii; reprezentarea fractiilor cu ajutorul unor desene
 • III.2. Fractii echiunitare, subunitare, supraunitare
 • III.3. Fractii echivalente (egale) .
 • III.4. Scoaterea intregilor din fractie. Introducerea intregilor in fractie .
 • III.5. Amplificarea si simplificarea fractiilor .
 • III.6. Sir de fractii echivalente (egale) .
 • III.7. Reprezentarea fractiilor ordinare pe axa numerelor
 • Test 1
 • Test 2
 • III.8. Aflarea unei fractii dintr-un numar natural
 • III.9. Procente
 • Test 3
 • III.10. Compararea si adunarea fractiilor ordinare (optional) .
 • III.11. Adunarea si scaderea fractiilor care au acelasi numitor
 • III.12. Numere rationale mai mari sau egale cu 0. Fractii ordinare.
 • Probleme recapitulative (Recapitulare pentru teza) .
 • Test 4
 • Capitolul IV. FRACTII ZECIMALE
 • IV.1. Scrierea fractiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10 sub forma de fractii zecimale. Transformarea unei fractii zecimale, cu un numar finit de zecimale nenule, intr-o fractie ordinara. Scrierea si citirea fractiilor zecimale .
 • IV.2. Compararea, ordonarea si reprezentarea pe axa numerelor a fractiilor zecimale. Aproximari la ordinul zecimilor / sutimilor.
 • Operatii cu fractii zecimale .
 • IV.3. Adunarea si scaderea fractiilor zecimale care au
 • un numar finit de zecimale nenule.
 • Test 5
 • IV.4. Inmultirea fractiilor zecimale care au un numar finit de zecimale nenule.
 • IV.4.1.Inmultirea unei fractii zecimale cu 10n (n ? ?) .
 • IV.4.2. Inmultirea unei fractii zecimale cu un numar natural .
 • IV.4.3. Inmultirea a doua fractii zecimale
 • IV.5. Ridicarea la puterea cu un exponent natural a unei fractii zecimale
 • care are un numar finit de zecimale nenule
 • Test 6
 • IV.6.1. Impartirea a doua numere naturale cu rezultat fractie zecimala.
 • Transformarea unei fractii ordinare intr-o fractie zecimala.
 • Transformarea unei fractii zecimale intr-o fractie ordinara.
 • Periodicitate. Aproximari.
 • IV.6.2. Impartirea fractiilor zecimale care au un numar finit de zecimale nenule
 • la 10n (n ? ?). Impartirea unei fractii zecimale finite la un numar natural nenul.
 • Impartirea unui numar natural la o fractie zecimala finita. Impartirea a
 • doua fractii zecimale care au un numar finit de zecimale nenule. .
 • IV.7. Ordinea efectuarii operatiilor si folosirea parantezelor
 • cu fractii zecimale finite .
 • Test 7
 • Test 8
 • IV.8. Media aritmetica a doua fractii zecimale finite
 • IV.9. Ecuatii si inecuatii; probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor
 • Test 9
 • IV.10. Fractii zecimale. Probleme recapitulative
 • Test 10
 • IV.11. Compunerea si rezolvarea de probleme. Metode de rezolvare a problemelor
 • de aritmetica (optional). Metoda figurativa (grafica), probleme de organizare a datelor in tabele si probleme care se rezolva prin incercari. Metoda comparatiei. Metoda mersului invers. Metoda falsei ipoteze
 • Capitolul V. ELEMENTE DE GEOMETRIE SI UNITATI DE MASURA
 • V.1. Punctul, dreapta, segmentul de dreapta, masurarea lungimii
 • unui segment de dreapta
 • V.2. Unghiul, triunghiul, patrulaterul, cercul: prezentare prin descriere
 • si desen; recunoasterea elementelor lor: laturi, unghiuri,
 • diagonale, centrul si raza cercului .
 • V.3. Simetria, axa de simetrie; translatia; prezentare intuitiva, exemplificare
 • in triunghi, cerc, patrulater .
 • V.4. Cubul, paralelipipedul dreptunghic; prezentare prin desen; desfasurare; recunoasterea elementelor lor: varfuri, muchii, fete .
 • V.5. Unitati de masura pentru lungime; perimetre; transformari .
 • V.6. Unitati de masura pentru arie. Transformari.
 • V.7. Aria patratului si a dreptunghiului
 • Test 11
 • V.8. Unitati de masura pentru volum. Transformari
 • V.9. Volumul cubului si al paralelipipedului dreptunghic .
 • V.10. Unitati de masura pentru capacitate; transformari
 • V.11. Unitati de masura pentru masa; transformari
 • V.12. Unitati de masura pentru timp; transformari .
 • V.13. Unitati monetare; transformari
 • V.14. Elemente de geometrie si unitati de masura. Probleme recapitulative .
 • Test 12
 • Test 13
 • Capitolul VI. RECAPITULARE PENTRU TEZA SEMESTRIALA
 • VARIANTE PENTRU TEZA PE SEMESTRUL al II-lea
 • Capitolul VII. RECAPITULARE FINALA
 • BIBLIOGRAFIE

Review-uri: 0