Auxiliar de Aritmetica, Algebra si Geometrie pentru clasa a VI-a semestrul II

Auxiliar de Aritmetica, Algebra si Geometrie pentru clasa a VI-a semestrul II

In stoc

 9.75 RON15.00 RON -35%

 • Cuprins
 • Aritmetica. Algebra
 • Capitolul II. MULTIMEA NUMERELOR RATIONALE POZITIVE, ?+
 • II.8. Media aritmetica ponderata a unor numere rationale pozitive
 • II.9. Ecuatii in multimea numerelor rationale pozitive. Probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor
 • Test 1
 • Test 2
 • Capitolul III. RAPOARTE SI PROPORTII
 • III.1. Rapoarte
 • III.2. Procente; probleme in care intervin procente
 • Test 3
 • III.3. Proportii; proprietatea fundamentala a proportiilor; aflarea unui
 • termen necunoscut dintr-o proportie; proportii derivate
 • III.4. Marimi direct proportionale; regula de trei simpla; sir de rapoarte egale
 • III.5. Marimi invers proportionale. Regula de trei simpla
 • III.6. Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice
 • III.7. Experienta aleatoare. Proba. Eveniment. Probabilitati
 • Test 4
 • Test 5
 • Test 6
 • Capitolul IV. NUMERE INTREGI
 • IV.1. Multimea numerelor intregi ?; opusul unui numar intreg;
 • reprezentarea pe axa a numerelor intregi; valoarea absoluta (modulul); compararea si ordonarea numerelor intregi
 • OPERATII IN MULTIMEA ?
 • IV.2. Adunarea numerelor intregi; proprietati
 • IV.3. Scaderea numerelor intregi
 • IV.4. Inmultirea numerelor intregi; proprietati; multimea multiplilor unui numar intreg
 • IV.5. Impartirea numerelor intregi cand deimpartitul este multiplu al impartitorului; multimea divizorilor unui numar intreg
 • IV.6. Puterea unui numar intreg cu exponent numar natural; reguli de calcul cu puteri
 • IV.7. Ordinea efectuarii operatiilor si folosirea parantezelor
 • IV.8. Ecuatii in ?; probleme care se rezolva cu ajutorul ecuatiilor
 • IV.9. Inecuatii in multimea numerelor intregi
 • Test 7
 • Test 8
 • Geometrie
 • Capitolul IV. PERPENDICULARITATE
 • IV.1. Drepte perpendiculare. Distanta de la un punct la o dreapta
 • IV.2. Constructia si congruenta triunghiurilor dreptunghice
 • IV.3. Mediatoarea unui segment. Concurenta mediatoarelor
 • laturilor unui triunghi
 • IV.4. Simetria fata de o dreapta
 • IV.5. Proprietatea punctelor de pe bisectoarea unui unghi.
 • Concurenta bisectoarelor unghiurilor unui triunghi
 • Test 9
 • Capitolul V. PARALELISM
 • Drepte paralele. Axioma paralelelor. Criterii de paralelism
 • (unghiuri formate de doua drepte paralele cu o secanta)
 • Test 10
 • Capitolul VI. PROPRIETATI ALE TRIUNGHIURILOR
 • VI.1. Suma masurilor unghiurilor unui triunghi; unghi exterior unui triunghi; teorema unghiului exterior
 • VI.2. Inaltimea unui triunghi. Concurenta inaltimilor unui triunghi
 • VI.3. Aria unui triunghi (intuitiv pe retele de patrate)
 • VI.4. Mediana in triunghi. Concurenta medianelor unui triunghi
 • VI.5. Proprietati ale triunghiului isoscel (unghiuri, linii importante, simetrie
 • VI.6. Proprietati ale triunghiul echilateral (unghiuri, linii importante, simetrie)
 • VI.7. Proprietati ale triunghiului dreptunghic
 • Test 11
 • Capitolul VII. Variante de subiecte pentru lucrarea scrisa pe semestrul al ii-lea
 • Test 12 - Test 18
 • Capitolul VIII. Recapitulare finala
 • Test 19 - Test 26
 • rezultate. indicatii. solutii. comentarii
 • Bibliografie

Review-uri: 0