Auxiliar de Algebra si Geometrie pentru clasa a VII-a

Auxiliar de Algebra si Geometrie pentru clasa a VII-a - Ediţia a X-a, rev

In stoc

11.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
Prezenta lucrare, prin cele 650 probleme de algebră şi 730 de probleme de geometrie, compartimentate pe capitole, paragrafe şi chiar pe lecţii, oferă atat elevilor, cat şi profesorilor lor un volum de exerciţii şi probleme pe cat de variate, pe atat de originale, care au menirea să-i ajute in abordarea şi completarea manualelor alternative. Pentru fiecare capitol şi paragraf au fost selectate probleme semnificative, acordandu-se o atenţie sporită pentru acele capitole in care manualele alternative sunt deficitare. Problemele cu care debutează capitolele sunt accesibile unei mase largi de elevi cu un nivel minimal al cunoştinţelor de bază, gradul lor de dificultate creşte progresiv, dar am considerat că nu e necesar să precizăm pragul care delimitează problemele simple de problemele cu grad sporit de dificultate. In opinia noastră noţiunea de problemă uşoară şi problemă grea are nuanţe diferite de la un utilizator la altul (depinde de inspiraţia de a alege primii paşi care conduc sau nu la soluţie). Această modalitate de structurare a problemelor va uşura utilizarea lucrării ca un instrument eficient de lucru in testarea diferenţiată a elevilor in funcţie de posibilităţile intelectuale ale fiecăruia şi de interesul manifestat pentru studiul matematicii. S-a optat pentru probleme semnificative şi eficiente, atat pentru consolidarea cunoştinţelor in diferite etape, cat şi pentru pregătirea testelor de evaluare curentă, semestrială sau finală. Numeroase probleme cer modelarea matematică a unor fenomene din lumea inconjurătoare, probleme care lipsesc din culegerile actuale şi au un rol important in formarea matematică a elevilor in vederea abordării altor discipline şcolare. Lucrarea prezintă 34 de teme de sinteză care conţin consideraţii teoretice la noţiunile de bază ale programei ce pot fi utilizate la sistematizarea cunoştinţelor cat şi in activităţile opţionale. De asemenea, lucrarea cuprinde 9 teste de algebră, 9 teste de geometrie pentru fiecare capitol şi 15 variante de subiecte pentru lucrări scrise semestriale cu bareme de evaluare. Pe langă testele clasice am introdus şi teste combinate ce conţin teste grilă şi cu răspuns deschis. La testele grilă elevul trebuie să aleagă răspunsul corect din variantele de răspunsuri date ştiind că unul şi numai unul este corect, iar la testele cu răspuns deschis elevul trebuie să completeze spaţiul punctat cu răspunsul corect. După prezentarea enunţurilor problemelor propuse urmează soluţii şi comentarii. In general soluţiile prezentate nu sunt exhaustive, lăsand posibilitatea utilizatorului de a contribui efectiv la completări. Suntem recunoscători şi adresăm mulţumirile noastre domnului profesor univ. dr. Dan Branzei şi colaboratorilor, pentru observaţiile, sfaturile şi recomandările de care am beneficiat in redactarea lucrării.

Review-uri: 0