Matematica. Clasa a IV-a + Brosura solutii, rezolvari, indicatii
  • Matematica. Clasa a IV-a + Brosura solutii, rezolvari, indicatii
  • Matematica. Clasa a IV-a + Brosura solutii, rezolvari, indicatii

Matematica. Clasa a IV-a + Brosura solutii, rezolvari, indicatii

In stoc

26.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
CITESTE CATEVA PAGINI

Lucrarea de faţă se adresează elevilor din clasa a IV-a, oferindu-le un suport util în aprofundarea cunoştinţelor de matematică dobândite în ciclul primar, fiind elaborată după programa şcolară la disciplina Matematrică, aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale prin O.M. nr. 5003/02.12.2014.
Nu venim cu o afirmaţie nouă spunând că elevii care păşesc în anul şcolar 2016-2017 în clasa a IV-a n-au beneficiat în clasele I-III de manuale adecvate modificărilor semnificative ale programei şcolare. De aceea, în ultimii 4 ani ne-am străduit să oferim elevilor din ciclul primar lucrări care să suplinească lipsa manualelor.
Lucrarea respectă prevederile programei şcolare în vigoare prin competenţe generale şi specifice precum şi prin conţinuturi.
De asemenea, lucrarea respectă principiul accesibilităţii şi ţine cont de cerinţele psihopedagogice privind capacitatea de efort şi de înţelegere a elevilor.
În lucrare sunt prezentate cunoştinţe accesibile tuturor elevilor, gradate după dificultate şi volum, asigurând cantitativ şi calitativ pregătirea matematică a absolventului clasei a IV-a.
Lucrarea prezintă consideraţii teoretice la noţiunile de bază ale programei, plecând de la situaţii cotidiene întâlnite de elev, prin modele de exerciţii şi probleme rezolvate, ce pot fi utilizate la sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor, cât şi în activităţi opţionale. Fiecare capitol dă posibilitatea elevului să rezolve într-o ordine firească problemele propuse potrivit ritmului de lucru, în funcţie de ceea ce ştie şi ceea ce poate, venind în sprijinul lui şi cu numeroase modele de probleme rezolvate.
Pentru evaluarea iniţială, periodică şi finală, lucrarea oferă 33 de probe de evaluare.
Ultimul capitol este rezervat pregătirii pentru evaluarea naţională, pentru concursurile şcolare precum şi pentru admiterea în clasa a V-a. Acest capitol oferă elevilor, părinţilor şi colegilor noştri modele ce ţin de structura unor subiecte de concurs cu un grad sporit de dificultate, date la competiţii de un înalt nivel, unde elevii pot să confirme inteligenţa şi gândirea creatoare. Mult succes!

Review-uri: 0