Culegere de Matematica pentru clasa a IV-a

Culegere de Matematica pentru clasa a IV-a

In stoc

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
15.00  RON
Lucrarea de faţă se adresează elevilor clasei a IV-a, oferindu-le sprijin în aprofundarea cunoştinţelor de matematică dobândite în ciclul primar.
Culegerea respectă prevederile programei şcolare prin obiective, conţinut şi accesibilitate şi ţine cont de cerinţele psihopedagogice privind capacitatea de efort şi de înţelegere a elevului. Sunt prezentate cunoştinţe accesibile tuturor elevilor, gradate după dificultate şi volum, asigurând cantitativ şi calitativ pregătirea matematică a absolventului clasei a IV-a.
Lucrarea prezintă consideraţii teoretice la noţiunile de bază ale programei plecând de la situaţii cotidiene întâlnite de elev, prin modele de exerciţii şi probleme rezolvate, ce pot fi utilizate la sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor, cât şi în activităţi opţionale.
Fiecare capitol dă posibilitate elevului să rezolve într-o ordine firească subiectele propuse potrivit ritmului de lucru, în funcţie de ceea ce ştie şi ceea ce poate, venind în sprijinul lui şi cu rezolvarea de exerciţii şi probleme, cât şi probe de evaluare.
Ultimul capitol al lucrării este rezervat concursurilor şcolare, oferindu-le elevilor, părinţilor şi colegilor noştri modele ce ţin de structura unor subiecte de concurs cu un grad sporit de dificultate. Rezultatele obţinute de unii participanţi la concursuri de matematică evidenţiază faptul că aceştia sunt antrenaţi în competiţii de un înalt nivel, unde îşi dovedesc inteligenţa şi gândirea creatoare.

Review-uri: 0