Matematica pentru clasa a IV-a

Matematica pentru clasa a IV-a

In stoc

25.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
CITESTE CATEVA PAGINI


Lucrarea de fata se adreseaza elevilor din clasa a IV-a, oferindu-le un suport util în aprofundarea cunostintelor de matematica dobandite in ciclul primar, fiind elaborata dupa programa scolara la disciplina Matematica, aprobata de Ministerul Educatiei Nationale prin O.M. nr. 5003/02.12.2014.
Nu venim cu o afirmatie noua spunand ca elevii care pasesc in anul scolar 2016-2017 in clasa a IV-a n-au beneficiat in clasele I-III de manuale adecvate modificarilor semnificative ale programei scolare. De aceea, in ultimii 4 ani ne-am straduit sa oferim elevilor din ciclul primar lucrari care sa suplineasca lipsa manualelor.
Lucrarea respecta prevederile programei scolare în vigoare prin competente generale si specifice precum si prin continuturi.
De asemenea, lucrarea respecta principiul accesibilitătii si tine cont de cerintele psihopedagogice privind capacitatea de efort si de întelegere a elevilor.
In lucrare sunt prezentate cunostinte accesibile tuturor elevilor, gradate dupa dificultate si volum, asigurand cantitativ si calitativ pregatirea matematica a absolventului clasei a IV-a.
Lucrarea prezinta consideratii teoretice la notiunile de baza ale programei, plecand de la situatii cotidiene întalnite de elev, prin modele de exercitii si probleme rezolvate, ce pot fi utilizate la sistematizarea si aprofundarea cunostintelor, cat si in activitati optionale.
Fiecare capitol da posibilitatea elevului sa rezolve intr-o ordine fireasca problemele propuse potrivit ritmului de lucru, în functie de ceea ce stie si ceea ce poate, venind in sprijinul lui si cu numeroase modele de probleme rezolvate.
Pentru evaluarea initiala, periodica si finala, lucrarea ofera 33 de probe de evaluare.
Ultimul capitol este rezervat pregatirii pentru evaluarea natională, pentru concursurile scolare precum si pentru admiterea in clasa a V-a. Acest capitol ofera elevilor, parintilor şi colegilor nostri modele ce tin de structura unor subiecte de concurs cu un grad sporit de dificultate, date la competitii de un inalt nivel, unde elevii pot să confirme inteligenta si gandirea creatoare.
Cuprins:
 • Prefaţă
 • Evaluare inițială. Testele 1-2
 • Capitolul I. Numere naturale cuprinse între 0 și 10000. Recapitulare și completări
 • I.1. Formare, scriere, comparare, ordonare, rotunjiri
 • I.2. Adunarea, scăderea și înmulțirea numerelor de la 0 la 10000
 • Împărțirea numerelor naturale cuprinse între 0 și 100
 • Capitolul II. Numere naturale cuprinse între 0 și 1000000
 • II.1. Numere naturale: formare, scriere, citire
 • II.2. Compararea, ordonarea și rotunjirea numerelor naturale
 • II.3. Sistemul de numerație pozițional. Scrierea numerelor naturale în formă zecimală ca sume de produse cu un factor 10, 100, 1000
 • II.4. Scrierea numerelor naturale cu cifre romane: I, V, X, L, C, D, M
 • Probe de evaluare 3, 4
 • II.5. Operații cu numere naturale. Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000000, fără trecere și cu trecere peste ordin. Proprietățile adunării. Număr necunoscut: aflarea prin diverse metode (mersul invers, metoda balanței, reprezentări prin segmente sau alte figuri geometrice)
 • Probă de evaluare 5
 • II.6. Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-1000000
 • Înmulţirea unui număr natural cu 10, 100, 1000
 • Înmulţirea numerelor naturale când factorii au cel mult trei cifre
 • Înmulţirea când unul din factori este o sumă
 • Înmulțirea cu mai mulți factori
 • Probă de evaluare 6
 • II.7. Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0-1000000. Împărțirea numerelor mai mici de 1000000 la un număr de cel mult două cifre (cu rest 0 sau diferit de 0)
 • Împărţitorul are o cifră
 • Împărţitorul are cel mult două cifre
 • Probă de evaluare 6
 • II.8. Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde și pătrate
 • Probă de evaluare 7
 • II. 9. Probleme care se rezolvă prin operații aritmetice cunoscute; metoda comparației, metoda reprezentării grafice, metoda înlocuirii, metoda mersului invers
 • 1. Metoda comparației și metoda înlocuirii
 • 2. Metoda figurativă
 • 3. Metoda mersului invers
 • 4. Probleme care se rezolvă prin încercări (extinderi)
 • 5. Probleme de estimare (extinderi)
 • 6. Probleme de logică și probabilități (extinderi)
 • Probă de evaluare 8 - 9
 • Capitolul III. Fracții
 • Fracții cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul egal cu 100
 • III.1. Diviziuni ale unui întreg: sutime; reprezentări prin desene
 • III.2. Fracții subunitare, echiunitare, supraunitare
 • III.3. Ordonarea și compararea fracțiilor
 • III.4. Adunarea și scăderea fracțiilor cu acelaşi numitor
 • III.5. Scrierea procentuală (numai pentru 25%, 50%, 75%)
 • III.6. Aflarea unei fracții dintr-un număr natural
 • III.7. Exerciții și probleme aplicative
 • Probă de evaluare 10, 11, 12
 • Capitolul IV. Elemente intuitive de geometrie
 • IV.1. Drepte paralele
 • IV.2. Drepte perpendiculare
 • IV.3. Coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de rețea, hărți
 • IV.4. Unghiuri drepte, unghiuri ascuțite, unghiuri obtuze
 • IV.5. Poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, triunghi. Perimetrul unui poligon
 • IV.6. Cercul
 • IV.7. Axa de simetrie. Figuri geometrice care admit axă de simetrie
 • IV.8. Aria unei suprafețe pe rețele de pătrate cu latura de 1 cm
 • IV.9. Corpuri geometrice. Cub, paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con
 • IV.10. Volumul cubului și paralelipipedului (folosind cubul cu latura de 1 cm)
 • Probă de evaluare 13, 14
 • Capitolul V. Instrumente și unități de măsură
 • V.1. Unități de măsură pentru lungime. Instrumennte de măsură: rigla, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie, ruleta. Metrul cu submultiplii şi multiplii săi. Transformări
 • Operații cu unități de măsură pentru lungimi
 • Probă de evaluare 15
 • V.2. Unități de măsură pentru volumul lichidelor (capacitate). Unități de măsură: litrul - multiplii și submultiplii. Transformări. Operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor
 • Probă de evaluare 16
 • V.3. Unități de măsură pentru masă. Kilogramul – multiplii şi submultiplii (inclusiv tona şi chintalul). Instrumente de măsurat masa. Cântarul, balanţa. Transformări. Operaţii cu unităţi pentru masă
 • Probă de evaluare 17
 • V.4. Instrumente de măsură pentru timp. Transformări din unităţi mai mari în unităţi mai mici de timp. Calculul unor intervale temporale
 • Probă de evaluare 18
 • V.5. Unități de măsură monetare. Leul şi banul, euro şi eurocentul (monede şi bancnote în uz). Schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară.Transformări
 • Probă de evaluare 19
 • Capitolul VI. Organizarea și reprezentarea datelor
 • VI.1. date din tabele: analiza datelor, interpretare
 • VI.2. Grafice cu bare și liniare: construirea, extragerea unor informații și prelucrarea lor
 • Capitolul VII. Să ne pregătim pentru evaluarea națională și finală
 • VII.1. Numere naturale. Probă de evaluare 20, 21, 22, 23
 • VII.2. Unități de măsură. Probă de evaluare 24, 25, 26
 • VII.3. Fracții. Probă de evaluare 27, 28, 29, 30
 • VII.4. Elemente intuitive de geometrie. Probă de evaluare 31, 32, 33
 • Capitolul VIII. Probleme mai dificile, dar frumoase
 • Capitolul IX. Olimpiade. Concursuri județene și interjudețene. Admiterea în clasa a V-a
 • RĂSPUNSURI. INDICAŢII. REZOLVĂRI
 • Bibliografie

Review-uri: 0