Matematica pentru clasa a III-a

Matematica pentru clasa a III-a

In stoc

24.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
CITESTE CATEVA PAGINI

Planificarea calendaristica si Proiectarea unitatilor de invatare pentru Clasa a III-a
Prezenta lucrare este elaborată conform noii programe aprobată de M.E.N., prin O.M. nr. 5003/02.12.2014, care aduce modificări semnificative față de cea care a fost valabilă până în anul școlar 2014/2015. Este suficient să remarcăm numai faptul că un elev intră în clasa a III-a, având însușite operațiile de înmulțire și de împărțire în concentrul 0-100.
Exercițiile și problemele expuse în această lucrare își propun să asigure pentru elevii din clasa a III-a, consolidarea conceptelor matematice, dezvoltarea capacității de explorare, investigare și rezolvare de probleme, dezvoltarea inteligenței spațiale și a gândirii creatoare.
Lucrarea cuprinde 30 de teste și 12 probe de evaluare care constituie un veritabil instrument util în aprofundarea și înțelegerea cunoștințelor, dar și pentru evaluarea permanentă, semestrială și finală.
Lucrarea prezintă considerații teoretice la noțiunile de bază ale programei, plecând de la situații cotidiene întâlnite de elevi, prin modele de exerciții și probleme rezolvate ce pot fi utilizate la sistematizarea și aprofundarea cunoștințelor matematice.
Lucrarea a fost concepută încât oferă profesorilor posibilitatea de a lucra cu toți elevii indiferent de nivelul și ritmul propriu de dezvoltare, prin utilizarea unui dialog viu între toți participanții la lecții, în scopul realizării unor situații de învățare interactive și productive bazate pe interesul specific vârstei școlarului de clasa a III-a.
Autorii au avut în vedere abordarea specifică educației timpurii, bazată în esență pe stimularea învățării prin joc, dar în același timp au urmărit dezvoltarea capacității de a utiliza cunoștințele pe care le-au dobândit în situații concrete întâlnite în viața de zi cu zi.
Autorii se adresează şi copiilor interesaţi în mod deosebit de performanţa matematică, oferindu-le 28 de probleme de logică şi perspicacitate, precum şi subiectele şi soluţiile complete de la 9 concursuri interjudeţene de matematică.
Lucrarea este finalizată cu indicaţii, răspunsuri şi comentarii la majoritatea problemelor propuse.
În general, soluţiile nu sunt exhaustive, lăsând rezolvitorilor posibilitatea de a contribui efectiv la completări şi finalizări.
Suntem recunoscători şi adresăm mulţumirile noastre, atât colegilor, părinţilor şi elevilor, care ne-au dat sugestii şi idei competente, în finalizarea lucrării.
Mult succes!

Cuprins:
 • CAPITOLUL I. NUMERE NATURALE CUPRINSE ÎNTRE 0 – 1000
 • Recapitulare şi completări
 • Formare, scriere, citire, comparare şi ordonare, rotunjiri
 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 cu şi fără trecere peste ordin
 • Probă de evaluare 1. Probă de evaluare 2
 • CAPITOLUL II. NUMERE NATURALE ŞI OPERAŢII CU NUMERE NATURALE CUPRINSE
 • ÎNTRE 0 – 10000
 • Formare, citire, scriere
 • Comparare şi ordonare. Cum comparăm numerele naturale?
 • Rotunjirea
 • Formarea, citirea, scrierea numerelor naturale cu cifrele romane I, V, X
 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale cuprinse între 0 – 10000, fără trecere şi cu trecere peste ordin. Proprietăţi ale adunării
 • Aflarea termenului necunoscut prin diverse metode (metoda mersului invers,
 • metoda balanţei)
 • Testul 1. Testul 2. Testul 3
 • Probă de evaluare 3
 • Înmulţirea numerelor naturale cuprinse între 0 – 10000
 • Înmulţirea a două numere naturale de o cifră. (Tabla înmulţirii)
 • Înmulţirea unui număr natural cu 10, 100
 • Înmulţirea a două numere naturale din care unul este scris cu o cifră
 • Înmulţirea fără trecere peste ordin
 • Înmulţirea cu trecere peste ordin
 • Proprietăţile înmulţirii
 • Înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi rezultatul nu depăşeşte 10 000
 • Testul 4. Testul 5. Testul 6
 • Probă de evaluare 3. Probă de evaluare 4
 • Împărţirea numerelor naturale cuprinse între 0 – 100. Împărţirea numerelor naturale de două cifre la un număr de o cifră cu rest 0
 • Testul 7. Testul 8. Testul 9
 • Probă de evaluare 6. Probă de evaluare 7
 • Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
 • Probleme care se rezolvă prin operaţii aritmetice cunoscute. Metoda reprezentării grafice
 • Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10
 • (numitor, numărător, comparare, ordonare)
 • Testul 10. Testul 11. Testul 12
 • Probă de evaluare 8
 • Teste recapitulative la sfârşitul Capitolului II
 • Testul 13. Testul 14. Testul 15. Testul 16. Testul 17
 • Probă de evaluare 9. Probă de evaluare 10
 • CAPITOLUL III. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE
 • Localizarea unor obiecte (coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea)
 • Figuri geometrice plane
 • Punct, linie, dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă, segment de dreaptă, unghi
 • Poligoane, triunghi, pătrat, dreptunghi, perimetrul poligonului
 • Cerc. Axa de simetrie
 • Corpuri geometrice
 • Cub, paralelipiped dreptunghic, cilindru, sferă, con
 • Teste recapitulative. Testul 18. Testul 19
 • Probă de evaluare 11
 • CAPITOLUL IV. UNITĂŢI ŞI INSTRUMENTE DE MĂSURĂ
 • Unităţi de măsură pentru lungime
 • Instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie, ruleta; • Unităţi de măsură: metrul cu submultiplii şi multiplii săi; • Operaţii cu unităţi de măsură pentru lungimi (fără transformări)
 • Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
 • Unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii lui. Operaţii cu unităţi de măsură pentru volumul lichidelor (fără transformări)
 • Unităţi de măsură pentru masă
 • Instrumente de măsură: cântarul, balanţa. Unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii. Operaţii cu unităţi de măsură pentru masă (fără transformări)
 • Unităţi de măsură pentru timp
 • Instrument de măsură: ceasul. Unităţi de măsură: ora (cititul ceasului), ziua, săptămâna, anul
 • Unităţi de măsură monetare
 • Unităţi de măsură: leul şi banul; euro şi euro centul. Schimbări monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară
 • Testul 20. Testul 21
 • Probă de evaluare 12
 • CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ŞI REPREZENTAREA DATELOR
 • Tabel, rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel, sortare, extragere, ordonare
 • Grafice cu bare: construire, extragerea unor infirmaţii
 • Probă de evaluare 13
 • CAPITOLUL VI. RECAPITULARE FINALĂ PRIN TESTE
 • Testul 21

Review-uri: 0