Culegere de Limba si literatura romana pentru clasa a VIII-a

Culegere de Limba si literatura romana pentru clasa a VIII-a

In stoc

11.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
Necesitatea unei culegeri de exerciţii la limba şi literatura română se impune în contextul dat de existenţa unei Programe revizuite de limba şi literatura română la clasa a VIII-a şi de absenţa unor manuale noi. Modificările la nivel ortografic, ortoepic, morfologic şi de vocabular din ultimii 20 de ani trebuie cunoscute şi însuşite de noi toţi, ele devenind norme odată cu apariţia DOOM-ului, ediţia a II-a, în 2005. În momentul de faţă, manualele şcolare nu sunt adaptate acestor norme, iar elevii sunt obligaţi ca la Evaluarea Naţională de pe 20 iunie 2011 să cunoască şi să folosească în mod corect limba română, în conformitate cu noile reguli.
Lucrarea are scopul principal atingerea competenţelor, vizate de programă, care prevede ceea ce este comun pentru toţi elevii, asigurându-se astfel egalitatea şanselor: formarea competenţei de înţelegere a unui text literar sau nonliterar şi de identificare a valorilor etice şi culturale într un text, exprimând impresiile şi preferinţele, sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi a punctuaţiei, redactarea unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structura textului, articol, ştire etc.) şi a unor texte argumentative.
Cartea abordează toate temele obligatorii incluse în programă, fiecăreia fiindu-i destinat un set de exerciţii diverse şi o evaluare. Potrivit recomandărilor programei de învăţământ, lucrarea a fost alcătuită în aşa fel, încât să evite aglomerarea de concepte teoretice, regulile abstracte, mai greu accesibile elevilor. Absenţa generalizărilor teoretice este suplinită de exerciţii cu ajutorul cărora se pot pune în evidenţă aspecte importante pentru înţelegerea faptelor de limbă, fără care cunoştinţele elevilor ar rămâne superficiale, necorelate cu practica. Prin gradarea dificultăţii, exerciţiile îţi vor oferi posibilitatea să actualizezi noţiunile studiate în anii anteriori, dar şi să le fixezi pe cele noi. Evaluările pot fi folosite de către profesor în clasă, la sfârşitul fiecărui capitol, dar pot fi utilizate şi acasă, înaintea unui test anunţat, ca modalitate de a te verifica înaintea testării. Răspunsurile reprezintă repere de la care tu poţi să porneşti în rezolvare, dar îţi oferă şi posibilitatea de a te autoevalua.
Îţi doresc mult succes în acest an şcolar, care este unul foarte important prin examenul care te aşteaptă, dar trebuie să înţelegi importanţa învăţării limbii şi literaturii române dincolo de acest examen, pentru că, aşa cum spune Eugen Simion, ?Primul semn al inteligenţei şi culturii unui om este modul în care se adresează, cum îşi construieşte fraza, cum desfăşoară discursul, cu câtă abilitate poate folosi melancolia, lirismul, subtilităţile si singularităţile unui cuvânt".

Review-uri: 0