Culegere de Limba si literatura romana pentru clasa a VI-a

Culegere de Limba si literatura romana pentru clasa a VI-a

In stoc

11.20 RON16.00 RON -30%

 Stoc epuizat 
CITESTE CATEVA PAGINI

Seria de culegeri de limba si literatura romana pentru gimnaziu (clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a, clasa a VIII-a) a fost conceputa in conformitate cu Programa de limba si literatura romana pentru gimnaziu, revizuita in anul 2009, si vizeaza notiunile de limba si literatura romana in forma lor aplicativa, in vederea formarii competentelor de comunicare.
Volumul de fata se adreseaza elevilor de clasa a VI-a. Continuturile sunt cele propuse de programa amintita, ele fiind abordate prin diferite tipuri de exercitii, dar si modele de subiecte pentru pregatirea testelor initiale, a lucrarilor scrise semestriale si a evaluarilor formative si sumative.
Structura cartii permite folosirea acesteia indiferent de manualul pe care se studiaza la clasa. Exercitiile, structurate de la simplu la complex, vizeaza notiuni de limba romana si intelegere a textului (care au drept finalitate intelegerea intrinseca si extrinseca de catre elevi a textului literar/nonliterar), compunerea, redactarea unui text pe o tema data (care au rolul de a stimula imaginatia si de a exersa creativitatea).
Au fost propuse teste pentru toate tipurile de evaluare: initiala (sase modele), la sfarsit de capitol, la sfarsitul unei unitati de invatare (evaluarile sumative), semestriale (cate patru teste sumative pentru fiecare semestru).
Compozitiile grupate sub denumirea Fii mai bun! Fii cel mai bun! urmaresc formarea abilitatilor de redactare a unui text, stimuleaza imaginatia, exerseaza creativitatea. Ele sunt destinate elevilor care se pregatesc pentru olimpiade si concursuri scolare.
La sfarsitul capitolelor de literatura se fac recomandari pentru jurnalul de lectura. Acestea vor fi completate cu operele care se regasesc in lista de lecturi de la sfarsitul culegerii. Lucrand exercitiile din acest auxiliar, rezolvand testele si citind lecturile indicate, vei dobandi capacitatea de a comunica usor, de a-ti exprima corect si nuantat punctul de vedere in orice situatie oferita de viata!
 • Cuprins
 • CUVANT INAINTE
 • CARTEA. FORMA SI CONTINUT
 • RECAPITULAREA NOTIUNILOR DIN CLASA A V-A SI PREGATIREA TESTULUI INITIAL
 • Varianta I
 • Varianta a II-a
 • Varianta a III-a
 • Varianta a IV-a
 • Varianta a V-a
 • Varianta a VI-a
 • EVALUARE SUMATIVA. Cartea - forma si continut. Notiuni recapitulative
 • OPERA NARATIVA
 • Sa ne amintim!
 • Opera narativa
 • Schita
 • Rolul dialogului in caracterizarea personajelor
 • Adaptarea dialogului la situatia de comunicare
 • Transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta
 • Opera narativa - evaluare
 • NOTIUNI DE FONETICA
 • Corespondenta sunet - litera
 • Diftong. Triftong. Hiat
 • Despartirea cuvintelor in silabe
 • Fonetica - evaluare
 • EVALUARE SUMATIVA. Opera narativa. Fonetica
 • OPERA LIRICA
 • Sa ne amintim!
 • Opera lirica
 • Metafora
 • Opera lirica - evaluare
 • VOCABULARUL
 • Vocabularul fundamental. Masa vocabularului
 • Derivarea
 • Compunerea
 • Schimbarea clasei gramaticale
 • Sinonime. Antonime
 • Omonime. Accent. Paronime. Pleonasm
 • Vocabularul - execitii finale
 • Vocabularul - evaluare (1)
 • Vocabularul - evaluare (2)
 • EVALUARE SUMATIVA. Opera lirica. Vocabularul
 • VERBUL
 • Sa ne amintim!
 • Moduri predicative
 • Moduri nepredicative
 • Ortografie. Stilistica
 • Verbul - evaluare (1)
 • Verbul - evaluare (moduri predicative) (2)
 • Verbul - evaluare (moduri nepredicative) (3
 • RELATAREA UNOR EXPERIENTE PERSONALE
 • ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE
 • LITERATURA POPULARA
 • Doina
 • Doina - evaluare
 • SUBSTANTIVUL
 • Sa ne amintim!
 • Cazuri si functii sintactice
 • Substantive defective. Substantive colective
 • Ortografie. Punctuatie. Stilistica
 • Substantivul - exercitii finale
 • Substantivul - evaluare
 • EVALUARE SUMATIVA. Substantivul. Doina
 • DESCRIEREA
 • Descrierea literara. Descrierea nonliterara
 • Pastelul (1)
 • Pastelul (2)
 • Descrierea. Pastelul - evaluare
 • ADJECTIVUL
 • Adjectivul - exercitii
 • Adjectivul - evaluare
 • EVALUARE SUMATIVA. Descrierea. Adjectivul
 • PRONUMELE
 • Pronumele personal
 • Pronumele reflexiv
 • Pronumele si adjectivul pronominal posesiv
 • Pronumele si adjectivul pronominal demonstrativ
 • Pronumele - evaluare
 • OPERA NARATIVA
 • Naratiunea la persoana I
 • EVALUARE SUMATIVA. Pronumele. Naratiunea la persoana I
 • Testul 1
 • Testul 2
 • Testul 3
 • POVESTIREA. REZUMATUL. CONSPECTUL
 • NUMERALUL
 • Numeralul - exercitii
 • Numeralul - evaluare
 • OPERA EPICA iN VERSURI
 • Fabula
 • EVALUARE SUMATIVA. Povestirea. Rezumatul. Conspectul.
 • Numeralul. Fabula
 • TEXTELE UTILITARE
 • Scrisoarea. Telegrama. Cererea
 • PARTI DE VORBIRE NEFLEXIBILE
 • Adverbul
 • Prepozitia
 • Conjunctia
 • Interjectia
 • Parti de vorbire neflexibile - evaluare
 • PARABOLA
 • EVALUARE SUMATIVA. Parti de vorbire neflexibile. Texte utilitare. Parabola
 • Testul 1
 • Testul 2
 • SCRIEREA REFLEXIVA
 • Jurnalul
 • Reportajul artistic
 • SINTAXA PROPOZITIEI
 • Sa ne amintim!
 • Predicatul
 • Subiectul
 • Predicatul. Subiectul - evaluare
 • Atributul
 • Complementul
 • EVALUARE SUMATIVA. Sintaxa propozitiei. Scrierea reflexiva
 • Testul 1
 • Testul 2
 • Testul 3
 • Testul 4
 • LUCRARI SCRISE SEMESTRIALE
 • Semestrul I
 • Varianta 1
 • Varianta 2
 • Varianta 3
 • Varianta 4
 • Semestrul al II-lea
 • Varianta 1
 • Varianta 2
 • Varianta 3
 • Varianta 4
 • SUGESTII DE REZOLVARE SI RASPUNSURI
 • LISTA DE LECTURI SUPLIMENTARE
 • BIBLIOGRAFIE

Review-uri: 0