Culegere de Limba si literatura romana pentru clasa a V-a

Culegere de Limba si literatura romana pentru clasa a V-a

In stoc

11.20 RON16.00 RON -30%

 Stoc epuizat 
CITESTE CATEVA PAGINI

Respectând Programa şcolară de limba şi literatura română pentru clasa a V-a, lucrarea de faţă se doreşte a fi un util, plăcut şi comod instrument de lucru pentru elevii de clasa a V-a, indiferent de manualul pe care profesorul îl alege pentru studiu la clasă.
Veţi găsi tratate în această culegere toate conţinuturile din programa amintită, într-un mod original, care respectă particularităţile de vârstă ale elevilor, propunând o gamă diversă de exerciţii, pentru toate tipurile de învăţare. Lucrarea are un caracter deschis, ea oferind elevilor doar puncte de plecare şi de sprijin în aventura învăţării.
Fragmentele din textele literare au fost alese din operele scriitorilor români, clasici şi contemporani, dar şi din creaţia unor scriitori străini, constituind modele etice şi de limbă pentru elevi. Ele reprezintă un pelerinaj spiritual şi o provocare la lectură, indiferent că aceasta este făcută prin mijloace tradiţionale sau prin alternativa pe care ne-o oferă această epocă a computerizării – bibliotecile online. Am folosit, desigur, şi texte nonliterare, selectate din presa contemporană, tipărită sau online, precum şi din alte publicaţii.
Recomandările de lectură reprezintă dorinţa noastră de a „instiga” elevii, de a-i determina să citească, cu atât mai mult cu cât, în clasa a V-a, gustul lor pentru citit poate fi încă stimulat. Încercarea noastră poate va fi un început în determinarea acelor metode apte să vindece acest „punct vulnerabil”.
Alegând lucrul cu acest auxiliar, alegeţi metoda paşilor mici, alegeţi studiul sistematic, organizat al limbii române, alegeţi obişnuinţa redactării unor răspunsuri (la şcoală sau în viaţă!) complete, netrunchiate, într-o limbă română corectă, alegeţi provocarea la lectură şi la creaţie.
 • CUPRINS
 • CUVÂNT ÎNAINTE
 • RECAPITULAREA NOŢIUNILOR DIN CLASA A IV-A ŞI PREGĂTIREA TESTULUI INIŢIAL
 • Varianta I
 • Varianta a II-a
 • Varianta a III-a
 • Varianta a IV-a
 • CARTEA – OBIECT CULTURAL
 • COMUNICAREA UMANĂ
 • COMPONENTELE SITUAȚIEI DE COMUNICARE
 • EVALUARE – Comunicarea umană
 • EVALUARE SUMATIVĂ
 • TEHNICI DE REDACTARE
 • VOCABULARUL LIMBII ROMÂNE
 • Cuvântul
 • Sinonime. Antonime. Pleonasm
 • Derivare. Familia lexicală. Câmpul lexical
 • EVALUARE – Vocabularul
 • EVALUARE SUMATIVĂ
 • FIGURI DE STIL
 • ELEMENTE DE VERSIFICAŢIE
 • TEXTUL LITERAR
 • TEXTUL NONLITERAR
 • Reclama
 • Scrisoarea
 • EVALUARE – Textul literar. Textul nonliterar
 • NOŢIUNI FONETICE
 • Corespondența sunet-literă
 • Vocale. Semivocale. Diftong. Triftong. Hiat
 • Accentul
 • Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe
 • EVALUARE – Fonetica
 • EVALUARE SUMATIVĂ
 • OPERA NARATIVĂ
 • Moduri de expunere
 • Momentele acţiunii
 • Autor. Narator. Personaj
 • Rezumatul
 • Caracterizarea personajelor
 • EVALUARE – Opera narativă
 • VERBUL
 • Modurile verbelor. Modurile personale şi modurile nepersonale
 • Modul indicativ
 • Verbele auxiliare: a fi, a vrea, a avea. Verbul copulativ a fi
 • Verbul – exerciţii finale
 • EVALUARE – Verbul
 • EVALUARE SUMATIVĂ
 • SUBSTANTIVUL
 • Articolul
 • Cazurile substantivului. Cazul nominativ
 • Cazul acuzativ
 • Cazul dativ
 • Cazul genitiv
 • Cazul vocativ
 • Substantivul – exerciţii finale
 • EVALUARE – Substantivul
 • SCHIŢA
 • TRANSFORMAREA UNUI TEXT DIALOGAT ÎN TEXT NARATIV
 • EVALUARE – Schița. Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă ……..
 • PRONUMELE
 • EVALUARE – Pronumele
 • NUMERALUL
 • EVALUARE – Numeralul
 • EVALUARE SUMATIVĂ
 • DESCRIEREA LITERARĂ. DESCRIEREA NONLITERARĂ
 • EVALUARE – Descrierea
 • ADJECTIVUL
 • EVALUARE – Adjectivul
 • EVALUARE SUMATIVĂ
 • BASMUL
 • EVALUARE – Basmul
 • ADVERBUL
 • EVALUARE – Adverbul
 • INTERJECŢIA
 • EVALUARE – Interjecția
 • EVALUARE SUMATIVĂ
 • POEZIA
 • EVALUARE – Poezia
 • PREDICATUL
 • SUBIECTUL
 • ACORDUL SUBIECTULUI CU PREDICATUL
 • EVALUARE - Predicatul şi Subiectul
 • ATRIBUTUL
 • EVALUARE – Atributul
 • COMPLEMENTUL
 • EVALUARE – Complementul
 • EVALUARE SUMATIVĂ
 • FRAZA. CONJUNCŢIA
 • EVALUARE – Fraza. Conjuncția
 • LUCRĂRI SCRISE SEMESTRIALE
 • Semestrul I
 • Semestrul al II-lea
 • TESTE FINALE
 • Varianta I
 • Varianta a II-a
 • Varianta a III-a
 • Varianta a IV-a
 • SUGESTII DE REZOLVARE ŞI RĂSPUNSURI
 • SUGESTII DE LECTURĂ PENTRU CLASA a V-a
 • BIBLIOGRAFIE

Review-uri: 0