Matematica. Evaluarea Nationala 2021. Clasa a VIII-a + Brosura raspunsuri, indicatii, solutii si comentarii

Matematica. Evaluarea Nationala 2021. Clasa a VIII-a + Brosura raspunsuri, indicatii, solutii si comentarii

In stoc

25.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
CITESTE CATEVA PAGINI

Structura ei in doua volume permite o mai buna evaluare a cunostintelor elevilor, mai ale in contextul invatamantului on-line, cand elevii petrec mult timp singuri acasa. Lucrarea de faţă vine în sprijinul elevilor care se pregătesc pentru Evaluarea Naţională în vederea admiterii în liceu sau pentru recapitulări şi evaluări curente şi finale, fiind în conformitate cu programele şcolare actuale elaborate de M.E.C. şi Centrul Naţional de politici și evaluare în educație.
Evaluarea Naţională a elevilor din clasa a VIII-a reprezintă un eveniment deosebit în viaţa unui adolescent. Dificultatea testului nu constă numai în natura subiectelor, ci mai ales în încărcătura psihică, cauzată de consecinţele finalizării testării, punctajul obţinut având o pondere însemnată în acceptarea la liceul dorit (80%).
Structura cărţii pe ani de studiu permite actualizarea şi fixarea într-un timp scurt şi în mod sistematic a cunoştinţelor acumulate în clasele V–VIII prin breviarele realizate la fiecare noţiune semnificativă din Programa de Evaluare Naţională în vigoare.
De asemenea, lucrarea poate fi utilizată zilnic în pregătirea curentă a elevilor precum şi pentru evaluarea sumativă începând cu clasa a V-a.
Primele 127 de teste sunt grupate pe clase, şi cuprind probleme care asigură parcurgerea conţinutului programei pentru Evaluarea Naţională elaborată de M.E.C., iar următoarele 40 de teste sunt modele asemănătoare cu cele pe care elevii le vor întâlni pe foaia de examen.
Lucrarea oferă:  127 de teste pentru recapitulare şi aprofundare structurate pe clase şi capitole în concordanţă cu programa de Evaluarea Naţională în vigoare;
 40 Modele de Evaluarea Naţională elaborate după modelul M.E.C. și Centrul Naţional De Politici Și Evaluare În Educație.
Parcurgerea gradată a conţinutului programei actuale, oferă atât elevilor cât şi profesorilor care le îndrumă pregătirea, o eficientă recapitulare sistematică a noţiunilor studiate în cei patru ani de gimnaziu; exerciţiile şi problemele sunt astfel grupate încât să asigure o pregătire gradată şi din punct de vedere al dificultăţii.
Testele din lucrare constituie totodată modele de subiecte şi pentru evaluări curente, semestriale sau finale pentru toate clasele din gimnaziu.
Exerciţiile şi problemele din teste sunt însoţite de răspunsuri şi chiar rezolvări complete, astfel încât să poată fi utilizate în activitatea independentă a elevilor şi să permită autoevaluarea.
Suntem recunoscători şi adresăm mulţumirile noastre tuturor colaboratorilor pentru observaţiile, sugestiile şi recomandările ce au contribuit la îmbunătăţirea lucrării.

Succes!

Artur Bălăucă

Cuprins

CAPITOLUL I. RECAPITULARE ŞI APROFUNDARE
CLASA A V-A. ARITMETICĂ
I. Numere naturale. Mulţimi
II. Metode aritmetice de rezolvare a problemelor
III. Divizibilitatea numerelor naturale
IV. Fracții ordinare. Fracții zecimale
Elemente de geometrie și unități de măsură
CLASA A VI-A. ARITMETICĂ. ALGEBRĂ
I. Mulțimi
II. Proprietăți ale divizibilității în 
III. Rapoarte. Proporții. Procente
Mărimi direct proporționale și mărimi invers proporționale
Regula de trei simplă. Grafice
Procente. Probleme. Calculul probabilității realizării unui eveniment
IV. Mulțimea numerelor întregi
V. Mulțimea numerelor raționale
CLASA a VII-a. ALGEBRĂ
I. Mulţimea numerelor reale
II. Ecuații. Inecuații. Sisteme de ecuații liniare
Ecuaţii în de forma ax + b = 0, a  *, b  .
Ecuații echivalente
Ecuaţii în de forma ax + by + c = 0, a, b  . Sisteme de ecuații
III. Elemente de organizare a datelor. Probabilități
CLASA A VIII-A. ALGEBRĂ
I. Intervale de numere reale. Inecuații în 
II. Calcul algebric în . Fracții algebrice
III. Funcții. Elemente de statistică
GEOMETRIE
CLASA a VI-a
I. Noțiuni geometrice fundamentale în plan și spațiu, lungimi de segmente, măsuri de unghiuri
CLASA a VII-a
I. Patrulaterul convex
II. Segmente proporționale. Asemănarea triunghiurilor.
Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic. Arii
III. Cercul. Lungimea cercului. Aria discului. Poligoane regulate
Clasa a VIII-a
I. Puncte. Drepte. Plane. Paralelism în spaţiu. Paralelism, drepte paralele, unghiul a două drepte, dreaptă paralelă cu un plan, plane paralele
II. Perpendicularitate în spațiu. Proiecții ortogonale. Unghi diedru. Plane perpendiculare
III. Arii și volume ale unor corpuri geometrice
Paralelipipedul dreptunghic. Prisma dreaptă cu baza un pătrat (patrulateră regulată)
Cubul
Prisma triunghiulară regulată. Prisma hexagonală regulată
Piramida patrulateră regulată
Piramida triunghiulară regulată
Tetraedrul regulat
Piramida hexagonală regulată
Trunchiul de piramidă patrulateră regulată. Trunchiul de piramidă triunghiulară regulată
Cilindrul circular drept
Conul circular drept
Trunchiul de con circular drept
Sfera
CAPITOLUL II
40 DE MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ STRUCTURATE DUPĂ MODELUL M.E.C. ȘI CENTRUL NAȚIONAL DE POLITICI ȘI EVALUARE ÎN EDUCAȚIE
RĂSPUNSURI, INDICAŢII, SOLUŢII, COMENTARII. BAREME DE EVALUARE ŞI NOTARE

Review-uri: 0