Evaluarea Nationala 2012 - Matematica pentru clasa a VIII-a

Evaluarea Nationala 2012 - Matematica pentru clasa a VIII-a

In stoc

14.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
Lucrarea de faţă vine în sprijinul elevilor care se pregătesc pentrtu evaluarea naţională în vederea admiterii în liceu sau pentru recapitulări şi evaluări curente şi finale, fiind în conformitate cu programele şcolare actuale elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului şi de Consiliul Naţional de Evaluare şi Examinare.
Evaluarea naţională a elevilor din clasa a VIII-a reprezintă un eveniment deosebit în viaţa unui adolescent. Dificultatea testului nu constă numai în natura subiectelor, ci mai ales în încărcătura psihică, cauzată de consecinţele finalizării testării, punctajul obţinut având o pondere însemnată în acceptarea la liceul dorit.
Autorii lucrării apreciază iniţiativa Consiliului Naţional de Evaluare şi Examinare prin Evaluarea Naţională din anii 2010 şi 2011 de a face primii paşi către evaluarea de tip PISA în direcţia formării competenţelor specifice studiului matematicii în gimnaziu prin formarea obişnuinţei elevilor de a apela la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice. De aceea, autorii s-au străduit prin numeroase probleme propuse să răspundă la întrebarea care se pune tot mai frecvent: ?La ce este utilă matematica??
Structura cărţii pe ani de studiu permite actualizarea şi fixarea într-un timp scurt şi în mod sistematic a cunoştinţelor acumulate în clasele V?VIII prin breviarele realizate la fiecare noţiune semnificativă din Programa de Evaluare Naţională..
De asemenea, lucrarea poate fi utilizată zilnic în pregătirea curentă a elevilor precum şi pentru evaluare sumativă începând cu clasa a V-a.
Primele 116 teste sunt grupate pe clase, şi cuprind probleme care asigură parcurgerea conţinutului programei pentru evaluare naţională elaborată de M.E.C.T.S., iar următoarele 39 de teste sunt modele asemănătoare cu cele pe care elevii le vor întâlni pe foaia de examen.
Parcurgerea gradată a conţinutului programei actuale, oferă atât elevilor cât şi profesorilor care le îndrumă pregătirea, o eficientă recapitulare sistematică a noţiunilor studiate în cei patru ani de gimnaziu; exerciţiile şi problemele sunt astfel grupate încât să asigure o pregătire gradată şi din punct de vedere al dificultăţii.
Testele din lucrare constituie totodată modele de subiecte şi pentru evaluări curente, semestriale sau finale pentru toate clasele din gimnaziu.
Exerciţiile şi problemele din teste sunt însoţite de răspunsuri şi chiar rezolvări complete, astfel încât să poată fi utilizate în activitatea independentă a elevilor şi să permită autoevaluarea.
Suntem recunoscători şi adresăm mulţumirile noastre tuturor colaboratorilor pentru observaţiile, sugestiile şi recomandările ce au contribuit la îmbunătăţirea lucrării.

 • Cuprins
 • EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
 • PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ, ANUL ŞCOLAR 2010-2011
 • CAPITOLUL I. Recapitulare şi aprofundare
 • CLASA a V-a. ARITMETICĂ
 • Numere naturale. Mulţimi. Propoziţii adevărate şi propoziţii false.
 • Împărţirea cu rest a numerelor naturale. Divizibilitate în 
 • Numere raţionale pozitive. Fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare, echivalente. Scrierea unui număr raţional
 • sub formă de fracţie ordinară sau fracţie zecimală
 • Unităţi de măsură. Transformări
 • CLASA a VI-a. ARITMETICĂ. ALGEBRĂ
 • Numere naturale. Divizibilitatea în .
 • Numere raţionale pozitive. Operaţii. Fracţie ireductibilă
 • Rapoarte şi proporţii. Proprietatea fundamentală a proporţiilor; proporţii derivate; aflarea unui termen necunoscut dintr-o propoziţie..
 • Mărimi proporţionale şi mărimi invers proporţionale
 • Regula de trei simplă
 • Procente. Probleme. Calculul propbabilităţii realizării unui eveniment
 • Mulţimea . Divizibilitatea în 
 • CLASA a VII-a. ALGEBRĂ
 • Mulţimea numerelor raţionale. Modul. Ordonare. Operaţii. Ecuaţii în 
 • Media aritmetică a unor numere raţionale pozitive.
 • Media geometrică a unor numere raţionale pozitive
 • Numere reale
 • Calcule cu numere reale reprezentate prin litere
 • Formule de calcul prescurtat
 • Descompunerea în factori
 • Ecuaţii în 
 • Probleme
 • CLASA a VIII-a. ALGEBRĂ
 • Numere reale.        Modulul unui număr real.
 • Compararea şi ordonarea numerelor reale.
 • Aproximarea numerelor reale
 • intervale de numere reale
 • Proprietăţile relaţiei de inegalitate (ordine) în 
 • Operaţii cu numere reale
 • Formule de calcul prescurtat
 • Descompunerea în factori
 • Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere.
 • Amplificarea şi simplificarea rapoartelor
 • Operaţii cu rapoarte de numere reale
 • Funcţii
 • Ecuaţii de forma ax + b = 0, a  *, b  . Ecuaţii echivalente
 • Sisteme de ecuaţii
 • PROBLEME
 • Inecuaţii. Inecuaţii de forma ax + b > 0 (≥, <. ≤), unde a, b  .
 • Probleme
 • GEOMETRIE
 • CLASA a VI-a
 • Măsurare şi măsuri
 • Punctul, dreapta, planul, semidreapta,
 • segmentul de dreaptă, unghiul
 • Congruenţa triunghiurilor
 • Perpendicularitate. Cazurile de congruenţă pentru triunghiurile dreptunghice. Mediatoarea unui segment. Concurenţa mediatoarelor şi a bisectoarelor într-un triunghi
 • Drepte paralele. Suma unghiurilor unui triunghi.
 • Unghi exterior unui triunghi
 • Triunghiul isoscel. Triunghiul echilateral. Proprietăţi.
 • Concurenţa înălţimilor şi a medianelor unui triunghi
 • CLASA a VII-a
 • Patrulaterul convex. Paralelogramul. Dreptunghiul.
 • Rombul. Pătratul
 • Trapezul
 • Teorema lui Thales şi reciproca ei
 • Linia mijlocie în triunghi. Linia mijlocie în trapez
 • Asemănarea triunghiurilor. Teorema fundamentală a asemănării. Criteriile de asemănare
 • Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic
 • Sinusul, cosinusul, tangenta şi cotangenta.
 • Rezolvarea triunghiului dreptunghic
 • Aria triunghiului. Aria patrulaterului convex
 • Cercul
 • Lungimea cercului. Aria discului
 • Poligoane regulate
 • Clasa a VIII-a
 • Puncte. Drepte. Plane
 • Paralelism în spaţiu
 • Dreaptă perpendiculară pe un plan.
 • Teorema celor trei perpendiculare (T.3.).
 • Distanţa de la un punct la o dreaptă
 • Proiecţii ortogonale pe un plan. Oblice. Distanţa de la un punct
 • la un plan. Unghiul unei drepte cu un plan
 • Unghi diedru. Plane perpendiculare
 • Paralelipipedul dreptunghic.
 • Prisma dreaptă cu baza un pătrat (patrulateră regulată)
 • Cubul
 • Prisma triunghiulară regulată
 • Piramida patrulateră regulată
 • Piramida triunghiulară regulată
 • Tetraedrul regulat
 • CAPITOLUL II
 • MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ
 • RĂSPUNSURI, INDICAŢII, SOLUŢII, COMENTARII

Review-uri: 0