Evaluarea Naţionala 2012 - Limba si Literatura Romana pentru clasa a VIII-a

Evaluarea Naţionala 2012 - Limba si Literatura Romana pentru clasa a VIII-a

In stoc

14.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
Lucrarea de faţă are ca scop principal atingerea competenţelor, vizate de Programa pentru Evaluarea Naţională, fiecăreia dintre acestea fiindu-i destinat un capitol special. Astfel, Capitolul I are drept obiectiv formarea competenţei de înţelegere a unui text literar sau nonliterar şi de identificare a valorilor etice şi culturale într‑un text, exprimându‑ţi impresiile şi preferinţele.
În Capitolul al II-lea, rezolvarea exerciţiilor te va ajuta să-ţi formezi competenţa de sesizare a corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi a punctuaţiei, în vreme ce Capitolul al III-lea propune sarcini diverse pentru formarea competenţei de redactare a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structura textului, articol, ştire etc.) şi a unor texte argumentative.
În sfârşit, Capitolul al IV-lea vizează evaluarea competenţelor, formate în capitolele anterioare, de receptare a mesajului scris, din textele literare şi nonliterare, şi de exprimare scrisă/ de utilizare corectă şi adecvată a limbii române în redactarea de mesaje scrise.
Testele din capitolul al IV-lea au fost structurate potrivit modelului publicat pe site-ul MECT. Vei găsi în acest capitol subiectele din concurs din anii trecuţi, modelele oferite de Serviciul Naţional de Evaluare, dar şi un set de teste concepute după aceeaşi structură şi respectând programa din acest an. Prin testele acestea vei putea să verifici în ce măsură ai dobândit anumite capacităţi şi deprinderi, putând să revii la capitolele anterioare pentru a-ţi perfecţiona competenţele.
Răspunsurile reprezintă repere de la care tu poţi să porneşti în rezolvare, dar îţi oferă şi posibilitatea de a te autoevalua. Indiferent de forma pe care o vei alege spre a recapitula materia claselor V-VIII ? individuală sau la clasă ? această carte îţi va fi un util şi plăcut ghid, care te va ajuta să spulberi emoţiile, fiindcă urmându-l vei putea spune: ACUM ŞTIU!

 • Cuprins
 • Argument
 • PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA
 • LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
 • CAPITOLUL I. TEXTUL LITERAR
 • Opera narativă . Structura operei literare
 • Structura operei literare epice. Inserţia.
 • Înlănţuirea. Alternanţa. Construcţia Personajului
 • SPECII EPICE
 • Schiţa. Nuvela. Fabula (I). Fabula. Alegoria (II)
 • OPERA LIRICĂ
 • Trăsături Generale. Opera Lirică - Metafora
 • Opera lirică ? valoarea artistică a sunetelor
 • Opera lirică - Interogaţia retorică
 • Opera lirică - Invocaţia
 • SPECII LIRICE
 • Pastelul (I). Pastelul (II)
 • TEXTUL LITERAR POPULAR
 • Basmul popular
 • TEXTUL NONLITERAR
 • Textul nonliterar ? Trăsături. Textul jurnalistic
 • Articolul de ziar / de revistă. Textul argumentativ
 • CAPITOLUL al II-lea
 • VOCABULAR. FONETICA. VERBUL. SUBSTANTIVUL.
 • ARTICOLUL. ADJECTIVUL. PRONUMELE. NUMERALUL.
 • PĂRŢILE DE VORBIRE NEFLEXIBILE .
 • PĂRŢILE DE PROPOZIŢIE. SINTAXA FRAZEI
 • Propoziţia predicativă. Propoziţia subiectivă. Propoziţia atributivă
 • Completiva directă. Completiva indirectă.
 • Propoziţiile circumstanţiale de loc, de timp şi de mod
 • Propoziţia subordonată cauzală
 • Propoziţia subordonată circumstanţială de scop
 • ORTOGRAFIE ŞI PUNCTUAŢIE
 • CAPITOLUL al III-lea
 • SCRIEREA DESPRE TEXTUL LITERAR
 • Realizarea planului unui eseu/ a unui eseu. Schiţa
 • Realizarea unui eseu după un plan sugerat. Planul
 • compunerii de argumentare/încadrare
 • în genul/specia corespunzătoare
 • Realizarea rezumatului unei opere literare sau nonliterare
 • Caracterizarea personajelor
 • STRUCTURA TEXTULUI ARGUMENTATIV
 • REDACTAREA UNUI ARTICOL DE ZIAR/DE REVISTĂ
 • REDACTAREA ŞTIRII
 • CAPITOLUL AL IV-LEA
 • MODELE DE TESTE PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ
 • Bibliografie

Review-uri: 0