Teste pentru admiterea in clasa a 5-a

Teste pentru admiterea in clasa a 5-a

In stoc

20.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
CITESTE CATEVA PAGINI

Contextul educaţional contemporan se defineşte printr-o dinamică specifică, la care şcoala se adaptează necontenit. Orientarea elevilor, încă din ciclul primar, către performanţă, interesul părinţilor pentru şcoala de calitate, preocuparea cadrelor didactice pentru constituirea unui mediu competiţional stimulativ, toate acestea se regăsesc în interesul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” de a-şi selecta, pentru clasele gimnaziale, elevi motivaţi, dornici de studiu, creativi şi performanţi. În acest sens, au luat fiinţă două concursuri şcolare, adresate elevilor de clasa a IV-a, care simt nevoia unei confruntări în contextul generaţiei lor, pentru a-şi decide corect viitorul parcurs şcolar. Reunind simbolic mesajul pe care îl transmit învăţăceilor, prin opera lor, două mari personalităţi, Euclid şi Vasile Alecsandri, cele două competiţii, Euclid şi Micii Alecsandrişti, stimulează logica, rigoarea, creativitatea, pasiunea pentru lectură şi pentru studiu.
Lucrarea pe care v-o propunem este produsul implicit al acestor preocupări, ea oferind un instrument util de lucru pentru elevii dornici de performanţă, pentru învăţătorii interesați de competiţia de dincolo de clasă, pentru părinţii care caută un mijloc eficient de stimulare a muncii copilului şi în afara şcolii. Organizată pe secţiuni ce vizează domeniile de evaluare, cartea oferă modele de subiecte şi teste pentru Matematică, Limba Română, Limba Engleză, Limba Franceză şi Limba Germană, elevii pregătindu-se, astfel, nu doar pentru cele două concursuri judeţene, ci şi pentru Testarea pentru clasa a V-a, organizată în fiecare an şcolar.
Plecând de la cuvintele lui Andrei Pleşu - Cărţile sunt felul oamenilor de a avea aripi ca îngerii, sperăm ca, prin acest instrument didactic, rezultat al efortului unui colectiv de profesori din Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, să fi venit în întâmpinarea tuturor acelora pentru care şcoala e o continuă provocare, un drum spre performanţă şi spre reuşită.

Cuprins:
 • ARGUMENT _____________________________________ 6
 • 1. LIMBĂ, LITERATURĂ ŞI COMUNICARE __________ 7
 • 1.1. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2015 _________________ 7
 • 1.2. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2014 _________________ 8
 • 1.3. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2013 _________________ 9
 • 1.4. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2012 ________________ 10
 • 1.5. Subiecte date la concursul de limbă, literatură şi comunicare
 • “MICII ALECSANDRIŞTI”, ediţiile anterioare _____________ 12
 • 1.5.1. EDIŢIA 2015 ____________________________________ 12
 • 1.5.2. EDIŢIA 2014 ____________________________________ 14
 • 1.5.3. EDIŢIA 2013 ____________________________________ 15
 • 1.5.4. EDIŢIA 2012 ____________________________________ 16
 • 1.5.5. EDIŢIA 2011 ____________________________________ 18
 • 1.6. Modele de teste propuse pentru concursul de limbă, literatură şi
 • comunicare “MICII ALECSANDRIŞTI” ___________________ 20
 • 2. MATEMATICĂ _______________________________ 211
 • 2.1. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2015 _______________ 211
 • 2.2. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2014 _______________ 212
 • 2.3. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2013 _______________ 212
 • 2.4. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2012 _______________ 213
 • 2.5. Subiecte date la concursul de matematică “EUCLID”, ediţiile
 • anterioare ____________________________________________ 214
 • 2.5.1. EDIŢIA 2015 ___________________________________ 214
 • 2.5.2. EDIŢIA 2014 ___________________________________ 215
 • 2.5.3. EDIŢIA 2013 ___________________________________ 215
 • 2.5.4. EDIŢIA 2012 ___________________________________ 216
 • 2.5.5. EDIŢIA 2011 ___________________________________ 217
 • 2. 6. Model de teza, subiect și rezolvare, pentru concursul de
 • matematică “EUCLID” _________________________________ 218
 • 2. 7. Modele de teste propuse pentru concursul de matematică,
 • “EUCLID” 2016_______________________________________ 221
 • 2.7.1. Alte teste propuse în vederea pregatirii pentru concursul de
 • matematică, “EUCLID” ________________________________ 243
 • 2.8. INDICAŢII ŞI RĂSPUNSURI________________________ 281
 • 2.8.1. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2015 ______________ 281
 • 2.8.2. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2014 ______________ 282
 • 2.8.3. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2013 ______________ 282
 • 2.8.4. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2012 ______________ 283
 • 2.8.5. Subiecte date la concursul de matematică “EUCLID”, ediţiile
 • anterioare____________________________________________ 284
 • 2.8.5.1. EUCLID 2015 ______________________________ 284
 • 2.8.5.2. EUCLID 2014 ______________________________ 285
 • 2.8.5.3. EUCLID 2013 ______________________________ 285
 • 2.8.5.4. EUCLID 2012 ______________________________ 286
 • 2.8.5.5. EUCLID 2011 ______________________________ 287
 • 2.8.6. Modele de teste propuse pentru concursul de matematică
 • “EUCLID” __________________________________________ 288
 • 2.8.6.1. Alte teste propuse în vederea pregatirii pentru
 • concursul de matematică, “EUCLID __________________ 294
 • 3. LIMBA ENGLEZĂ ____________________________ 313
 • 3.1. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2015 _______________ 313
 • 3.2. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2014 _______________ 315
 • 3.3. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2013 _______________ 318
 • 3.5. Modele de teste propuse pentru examenul de admitere în clasa a
 • V-a, an 2016 __________________________________________ 320
 • 4. LIMBA FRANCEZĂ __________________________ 349
 • 4.1. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2013 _______________ 349
 • 4.2. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2011 _______________ 350
 • 4.3. Modele de teste propuse pentru examenul de admitere în clasa a
 • V-a, an 2016 __________________________________________ 352
 • 5. LIMBA GERMANĂ ___________________________ 375
 • 5.1. Subiect admitere în clasa a V-a, an 2012 _______________ 375
 • 5.2. Modele de teste propuse pentru examenul de admitere în clasa a
 • V-a, an 2016 __________________________________________ 377

Review-uri: 0