30 de variante de teste pentru teza cu subiect unic, Clasa a VIII-a, semestrul I - Limba si literatura romana

30 de variante de teste pentru teza cu subiect unic, Clasa a VIII-a, semestrul I - Limba si literatura romana

In stoc

6.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
Acest volum cuprinde modele de subiecte pentru teza cu subiect unic, subiecte concepute pentru a fi rezolvate in două ore şi care pot fi de un real folos atat cadrelor didactice, pentru a fi aplicate la clasă, cat şi elevilor care vor să-şi asigure o fixare temeinică a cunoştinţelor. Se recomandă consultarea rezolvărilor de la sfarşitul testelor numai după ce acestea au fost lucrate integral şi stabilit punctajul obţinut in funcţie de baremul fiecărui test. Puteţi confrunta variantele proprii de răspuns, comparand şi completand cu altă culoare răspunsurile, pentru a observa mai bine şi lacunele, dar şi progresul obţinut in timp, de la prima variantă pană la ultima. Testele respectă conţinutul programei elaborate de Ministerul Educaţiei şi vizează noţiuni de limba romană şi inţelegere a textului, eseul structurat, precum şi redactarea unui text pe o temă dată. Lucrarea este aplicabilă oricărui manual alternativ, iar aspectul grafic face posibilă eliminarea copierii subiectului de pe tablă. Aceste variante de subiecte pot fi obiectul unei simulări a testării propriu-zise cu o săptămană sau două inainte de teza cu subiect unic. Textele suport au fost atent selectate pentru a răspunde exigenţei formulării unor cerinţe complete, diverse, care să acopere toate noţiunile din programă. Atat variantele de subiecte, cat şi rezolvarea lor respectă noile norme prevăzute in DOOM2, ediţia a doua revăzută şi adăugită, dicţionar apărut la Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti. Testele au fost concepute de un colectiv de profesoare cu experienţă atat la catedră, cat şi la corectarea lucrărilor de limba şi literatura romană la examenele naţionale. Sperăm ca formula de evaluare propusă să fie eficientă şi să uşureze atat munca profesorilor, cat şi pe cea a elevilor. In acest sens, am considerat că este utilă o listă de recomandări cu zece reguli minimale foarte importante pentru conceperea unei lucrări de nota zece. 1. O compunere liberă, argumentativă, sau caracterizare de personaj trebuie să fie structurată in introducere, cuprins şi incheiere, ideile să fie coerente şi inchegate intr-un tot unitar. 2. Răspunsul la o cerinţă să fie o propoziţie, o frază sau un text, nu răspunsuri monosilabice sau alcătuite dintr-un singur cuvant, iar răspunsul trebuie să inceapă cu majusculă. 3. Titlul unui text literar se subliniază cu o linie, citatele se pun in ghilimele (versuri, fragmente din texte in proză), nu incercuiţi şi nu subliniaţi cuvintele doar pentru a le scoate in evidenţă. 4. A nu se scrie schematizat, cu liniuţă de la capăt, ca pe maculator, iar numeralele să apară in litere, nu in cifre. Paranteza are rol explicativ, in nici un caz nu se pun greşelile in paranteză. 5. Nu folosiţi semne grafice specifice altor discipline, cum ar fi + =. Fiţi foarte atenţi la cerinţă, este condiţia de bază pentru a o rezolva corect. 6. NU PRESCURTAŢI cuvintele in răspunsuri sau in compuneri, acest lucru este permis numai in analiza morfosintactică. 7. Caligrafia şi aşezarea in pagină sunt foarte importante - alineate, spaţiu sus şi jos, la stanga (manşeta foii). Intre enunţurile-răspunsuri lăsaţi liber cel puţin un rand. Lăsaţi spaţiu intre cuvinte, nu lăsaţi spaţiu intre literele unui cuvant. 8. Să vă rămană cel puţin cinci minute pentru verificarea cu atenţie a conţinutului lucrării, organizand judicios timpul, astfel incat să nu terminaţi foarte devreme, dar nici in momentul in care timpul a expirat. 9. Folosiţi cu inţelepciune ciorna, astfel incat să nu scrieţi foarte mult pe ea şi să nu vă ajungă timpul să transcrieţi, dar nici să ignoraţi folosirea ei şi să apară ştersături şi tăieturi pe lucrare. 10. Pregătiţi-vă din timp un stilou sau pix cu gel de culoare albastră, de bună calitate, care să nu curgă sau să scrie cu sincope şi care să asigure un aspect satisfăcător lucrării. ATENŢIE, pixurile obişnuite deformează scrisul.

Review-uri: 0