30 de variante de teste pentru teza cu subiect unic, clasa a VII-a, semestrul I - Matematica

30 de variante de teste pentru teza cu subiect unic, clasa a VII-a, semestrul I - Matematica

In stoc

6.00 RON

PENTRU COMENZI DE MINIM 5 CARTI SE ACORDA DISCOUNTURI SEMNIFICATIVE, DIRECT PE FACTURA. CONTACTATI EDITURA
Structura tezei. Teza unică este alcătuită din două părţi. Prima parte conţine 12 itemi de completare, acordandu-se 50 de puncte. La fiecare dintre cerinţe elevul este solicitat să scrie pe foaia de teză rezultatul care completează enunţul dat. Răspunsul scris va consta doar in menţionarea rezultatului obţinut in urma efectuării unui calcul, a unui raţionament, sau in precizarea denumirii unei noţiuni matematice studiate. La problemele subiectului I se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 4 puncte, fie 0 puncte. Nu se acordă punctaje intermediare. Pe foaia de teză scrieţi rezultatul corect langă numărul din faţa exerciţiului. Partea a doua conţine probleme cu răspuns deschis. La fiecare dintre acestea elevul este solicitat să redacteze rezolvarea completă şi să justifice pe foaia de teză rezultatele obţinute. Partea a doua conţine 3 probleme cu cate 3, 2 şi, respectiv, 3 subpuncte, acordandu-se cate 15 puncte, 10 puncte şi, respectiv, 15 de puncte. Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, in limitele punctajului indicat in barem (am delimitat punctajul ca model la varianta 1). Lucrarea conţine 30 de variante cu subiecte pentru teza unică. Ele cuprind intreaga problematică din programa elaborată de MECT pentru teza unică pe semestrului I al anului şcolar 2008/2009. O particularitate a culegerii de faţă este faptul că cele 30 de variante propuse sunt astfel structurate şi prezentate, incat pot fi abordate de elevi chiar din primele săptămani de şcoală, primele variante putand fi folosite şi drept teste iniţiale. Subiectele sunt concepute spre a fi rezolvate in două ore, conform precizărilor metodologiei de organizare şi desfăşurare a tezelor cu subiect unic. Pe măsura parcurgerii materiei, elevii pot folosi culegerea pentru autoevaluare, avand soluţii complete pentru partea a doua a variantelor, precum şi indicaţii şi răspunsuri la prima parte. Culegerea de faţă este un util şi bine structurat material pentru profesorii care doresc să pregătească sau să-şi verifice elevii pentru tezele cu subiect unic pe parcurs, nu numai in perioada de recapitulare de dinaintea tezelor. - In total se acordă 100 de puncte din care 10 puncte sunt din oficiu. - Toate subiectele sunt obligatorii. - Nota se calculează prin impărţirea punctajului la 10. - Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Review-uri: 0